شعر :چهارشنبه سوری :: پانیذ


شعر :چهارشنبه سوری

درخواست حذف این مطلب
چهارشنبه سوری
افروختن آتش است
و من
به احترام رسوم گذشتگان
امشب را کنار آتش برافروخته شده دلم
سحر می کنم