شعر روز مادر2 :: پانیذ


شعر روز مادر2

درخواست حذف این مطلب
شعر روز مادر بوی بهشت می دهد دست دعای مادرم سجده پس از خدا برم بر کف پای مادرم اتش پاک عشق را دامن شوق می زند در دل خام سوز من حمد و نثای مادرم