شعر روز مادر :: پانیذ


شعر روز مادر

درخواست حذف این مطلب
شعر روز مادر در گلستان ادب آموزگارم مادر است بعد رب العالمین پروردگارم مادر است من که شاگرد دبیرستان عشق مادرم اولین معشوق من در روزگار مادر است