شعر مادر :: پانیذ


شعر مادر

درخواست حذف این مطلب
ای آن که تویی صبور خانه ، مادر
ای شمع تویی فروغ خانه ، مادر ای عطر تو عطر هر بهار است ، مادر
وای (وی) مهر تو در حد کمال است ، مادر ای نام تو ملک ،چه بی ریایی ، مادر
هم شاه غم و ملک وفایی ، مادر ای آن که بهشت بود تو را ، ای مادر کآن وعده ی اوست ، خدا ، تورا ای مادر ادامه مطلب